Group exhibition:
ID: E18.10


Title:

PRA___BEL
Date:
July 31 — September 13, 2018

Place:
Fundacia Villa Sokrates: XIX Trialog Belarusian Outside,
Galeria Krynki, Krynki, Poland

Curator:
Andrei Dureika

Artists:
Alina Bliumis, Egor Galouzo, Janna Grak, Lena Davidivich, Andrei Dureika, Aleksei Kazantsev, Andrei Loginov, Vika Mitrichenko, Marina Naprushkina, Uladzimir Pazniak, Sergey Shabohin, Jana Shostak, Anna Sokolova, Igor Tishin, Maxim Tyminko, Maxim Wakultschik, Oleg Yushko


Sergey Shabohin:
installation Canvas Cut
with the Karta Polaka
,

2018


Explication (in Polish):
Wystawa ta zorganizowana została specjalnie z myślą o XIX Trialogu „Belarusian outside” w Krynkach i jest segmentem wieloletniego studium Andrieja Dureiki poświęconego sztuce białoruskiej poza granicami kraju. W końcu lat 90. ubiegłego wieku, na tle rozpadu Związku Sowieckiego i otrzymania przez Białoruś niezależności, powstała unikalna sytuacja dla kultury białoruskiej, kiedy to za granicą znalazło się wielu twórców, którzy tym mniej, wydatnie formują współczesne oblicze tej kultury.

Już w nazwie wystawy brzmi dwojakość tej sytuacji; z jednej strony powstała pustka, przerwa spowodowana zarysowaną granicą, a z drugiej strony żywe pozostaje świadectwo białoruskości (kultury białoruskiej) w ogóle. Nasz świat rozdarty jest pomiędzy dwoma kontrtendencjami: globalistyczną i nacjonalistyczną. Dążymy do swobody przesuwania, otwartości granic, a jednocześnie optujemy za zachowaniem niezależności państwowej i tożsamości kulturowej. Tymczasem emigrant stopniowo przeistacza się, po prostu, w całkowicie typowego mieszkańca planety. Jest to nie tylko ucieczka od problemów politycznych i ekonomicznych, ale także odwieczna próba przekroczenia barier: geograficznych, środowiskowych, filozoficznych i estetycznych.

Ta tragiczna sytuacja oderwania od macierzystej kultury, dążenie do nowego i potrzeba samoidentyfikacji, zwrócenia się ku źródłom, jest jednym z motorów przewartościowania języka sztuki. Właściwie, jest to wystawa, w pierwszej kolejności, o języku sztuki za pomocą którego, wyłącznie, możliwe jest wyobrażenie o kulturze narodowej jako ogólnoświatowej; o sztuce współczesnej jako o przestrzeni wolności, gdzie odbywają się zasadnicze zmagania człowieka, gdzie znikają przeciwieństwa pomiędzy „tu” i „tam”.
W wystawie wezmą udział artyści: Alina Blumis, Maksim Wakulczyk, Jahor Hałuza, Żanna Hrak, Lena Dawidowicz, Andrei Dureika, Alaksiej Kazancau, Andrei Łohinau, Wika Mitryczenka, Maryna Napruszkina, Uładzimir Pazniak, Hanna Sakałowa, Lena Sułkouskaja, Maksim Tyminko, Ihar Ciszynia, Siarhiei Szabochin, Jana Szostak, Aleh Juszka, którzy obecnie pracują w Ameryce, Belgii, Holandii, Niemczech, Polsce i w Rosji. Będzie przedstawione szerokie spektrum mediów i nurtów, od abstrakcji geometrycznej do politycznego art-aktywizmu.

Kurator wystawy: Andrei Dureika (urodzony w Grodnie w 1971 roku) – artysta, kurator, autor wykładów na temat współczesnej sztuki białoruskiej. Prowadzi comiesięczną kronikę wydarzeń w dziedzinie obecnej sztuki białoruskiej poza granicami kraju dla Almanachu (Rocznika) pARTisan. Gromadzi archiwum współczesnej sztuki białoruskiej. Jest członkiem grupy artystycznej Revision. Od 2014 roku jest członkiem eksperckiej rady inicjatywy (organizacji, przesięwzięcia) ZBOR. Studiował w Mińskiej szkole artystycznej im. A. Hlebawa, w Bialoruskiej Akademii Sztuk, ukończył Akademię Sztuki w Duesseldorfie. Od roku 1998 mieszka i pracuje w Duesseldorfie w Niemczech.

*Prabel (бел.) - Spacja (pl.)


Organizer:
Fundacia Villa Sokrates