Group exhibition:
ID: E18.9


Title:

King/Queen of Matter
Date:
April 26 — May 20, 2018

Place:
Marchand Gallery, Bialystok, Poland

Artists:
Weronika Adamowska, Agata Awruk, Anna Błachno, Krzysztof Gniedziejko, Maria Kraśnicka, Izabela Liżewska, Paweł Matyszewski, Lucjusz Sawicki, Sergey Shabohin, Joanna Sitko, Robert Szczebiot, Magdalena Toczydłowska-Talarczyk, Tomasz Waszczeniuk
Works:
9 canvases from project Practices of Subordination

Sergey Shabohin:
canvas from project
Practices of Subordination,
2018


Explication (in Polish):
Materia jest fundamentalnym aspektem wszystkiego, co istnieje. Jest racją wielości, podzielności, poznawalności oraz zasadą ograniczania i indywidualizacji. Oznacza rację bytu – tego jedynie istniejącego lub też jednego z istniejących... Kim jest Król/Królowa materii odpowie młode pokolenie artystów sztuk wizualnych tworzących w Białymstoku.

W obrazie Roberta Szczebiota zobaczymy połączenie klasycznej formy malarskiej, którą symbolizuje Królowa z wydobywającą się na jej wierzch tęczową, współczesną i nieokiełzaną materią, przedstawioną jako różnobarwne węże czy komiksową mgławicę planetarną. W pracy Pawła Matyszewskiego owa nieokiełzana siła ukryta jest pod białą warstwą akrylu, który pęka wskutek powstających naprężeń i drgań. Wątek ten rozszerza Anna Błachno, która farbą wydobywa nowe treści z dekoracyjnych tkanin i materiałów. Sergey Shabohin postawił na hiperrealizm – materią stały się zwykłe przedmioty wiernie odtworzone przez autora. Sam artysta traktuje je jako poszlaki czy też dowody nadzorczego i represyjnego porządku panującego w Mińsku. Weronika Adamowska w swojej rzeźbie zestawia ciało człowieka, konkretną tkankę materii zbudowaną z metalowej siatki, z jego duchem - nieuchwytną ideą tejże materii, giętkim kształtem zmieniającym się pod wpływem nacisku. Krzysztof Gniedziejko materii poszukuje w budynkach, blokach, elementach architektonicznych i roślinnych Białegostoku. Zestawia je w geometryczne, rytmiczne bryły, które tracą swą wyjściową treść (materię) i zmieniają się w abstrakcyjną kompozycję plastyczną. Maria Kraśnicka zagląda do wnętrza domu – materią jest wystrój pokoju, pozostawione w nim rzeczy, bałagan, rozprzężenie. Królem/Królową jego mieszkańcy. Lucjusz Sawicki Króla/Królowej materii poszukuje wśród tłumu ludzi. W swoim kolażu pozbawia ich tożsamości. Wycina twarze zastępując je zdjęciem kosmosu, ziemi bądź pustką. Który z nich jest Królem, która Królową, a może nikt? – ciężko odgadnąć. Nasze tajemnicze wnętrze, pulsującą w nim energię odnajdziemy w malarstwie Tomasza Waszczeniuka. Królowa – postać, byt, ukazana jest w niematerialnym, bezkształtnym świecie, który rozpoznać możemy tylko szóstym zmysłem. Zbliżoną formę znajdziemy w wideoobrazie Joanny Sitko. Kłębiasta struktura barwnej, nieokreślonej piany to grawitacja, która wiążę w całość każdą materię. Tak samo, jak obrazy występujące w zapętlonym programie telewizyjnym będącym częścią instalacji Izy Liżewskiej. W telewizorze, na który spogląda „ukrzesłowione” cielsko o dziwnym kształcie, zobaczymy szereg obrazów zespolonych siatką i nicią luźnych połączeń, dzięki której film może rozrastać się w każdym możliwym kierunku. W takiej rzeczywistości materia może trwać wieki. Ślady historii ujrzymy w cyklu fotografii Agaty Awruk. Odpadająca farba, złuszczona powierzchnia, pył, a w tym wszystkim zanurzona ona – Królowa. Milcząca, skupiona, gotowa do kreacji, gotowa do działania. Zupełnie jak małe zwierzęce twory będące częścią niewielkich i ukrytych rysunków Magdaleny Toczydłowskiej - Talarczyk.

Joanna Sitko


Organizer:
The exhibition was organized thanks to co-financing of the Białystok City Hall