Group exhibition:
ID: E20.1


Title:

From the Peripheral
Date:
January 24 — March 29, 2020 

Places:
Galeria Kameralna / Centrum Aktywności Twórczej / Baszta Czarownic, Slupsk and Ustka, Poland

Curators:
Edyta Wolska, Roman Lewandowski

Artists:
Andrzej Ciesielski, Krzysztof Maniak, Paweł Matyszewski, Zdzisław Pacholski, Daniel Rycharski, Sergey Shabohin, Sylwia Starkowska, Łukasz Surowiec, Weronika Teplicka
Works:

Sergey Shabohin and Paweł Matyszewski:
Smuggling of Biomaterials
(Car Door / Ford 1327 1J00922)
,
2019


Explication [in Polish]:
Jednym z rezultatów toczącej się na naszych oczach globalizacji jest fenomen fragmentaryzacji tak zwanych wielkich narracji i ucieczka człowieka w żywioł peryferyjności. Okazuje się, że współczesna jednostka, zmęczona ideologią „ufortyfikowaną” w urbanistycznym i architektonicznym dyskursie, wybiera życie z dala od miasta lub na marginesach wielkich kulturowych centrów. W tym zdecentrowanym i na pozór „fragmentarycznym” świecie możemy ponownie odnaleźć spokój i pozyskać wolność w małych – prywatnych bądź lokalnych opowieściach, które – mimo swej efemeryczności – są jedynym potencjalnym gwarantem naszej swobody i niezależności. Współczesny artysta, który intencjonalnie wybiera funkcjonowanie na prowincji, przedmieściach czy też penetruje suburbia, mniej lub bardziej intencjonalnie wchodzi w rolę trickstera, a zatem przyjmuje postawę mocno ambiwalentną i pełną wieloznaczności. Trickster bowiem stosuje pastisz, paradoks, żongluje metaforami i z łatwością się przemieszcza, przy czym nieobce są mu rewiry codzienności czy świat marginesu oraz brulionu. Wszystko to są ekwiwalenty strategii, które możemy odnaleźć w twórczości artystów tworzących na obrzeżach głównego artystycznego nurtu i poszukujących wolności poza akademickim dyskursem.
1. Sergey Shabohin and Paweł Matyszewski:
Smuggling of Biomaterials
(Car Door / Ford 1327 1J00922)
,
2019


2. Sergey Shabohin:
video Violation of Biopower Borders,
2017


3. Sergey Shabohin:
Canvas Cut with the Karta Polaka [1] ,
2018


Link: